top of page

Blije4voeters


Onze spelregels:

Het uitgangspunt bij onze lessen is dat het niet zozeer om het presteren gaat maar om het plezier wat baas en hond samen hebben, gehoorzaamheid met fun. Hier leren beide veel van en werkt aan een positieve vertrouwensband.

 

Wat mag u verwachten van ons?

-Goed voorbereidde lessen.

-Kleine groepjes

-Individuele aanpassingen van de lesstof indien nodig.

-Feedback

-Open en eerlijk advies

 

Wat verwachten wij van u?
-Dat uw hond uitsluitend een gewone halsband of tuigje in combinatie met een normale lijn (dus GEEN flexlijn) draagt. 
-Dat u op tijd bent.

-Dat de honden buiten het veld aangelijnd blijven.

-Dat u op tijd afmeld, liefst via de groepsapp.

-Dat u de telefoon op het veld niet aanneemt.

-Een positieve inzet: vrijwillig is niet vrijblijvend.

 

Onze spelregels
Voorkom agressie en laat de honden niet zomaar aangelijnd snuffelen en spelen met elkaar.

 

Houdt het veld schoon en ruim ongelukjes direct op. Laat de hond vóór de training goed uit. 

Laat de honden niet onnodig tegen materialen, gebouwen of hekken op en rondom het veld plassen (markeren).

Parkeren is uitsluitend toegestaan achter de schuur tussen de bomen, waarbij u voor aan het veld de inrit in rijd en via de boerderij het terrein verlaat. 

Wanneer u een inschrijfformulier heeft ingevuld en / of cursus geld heeft betaald gaat u automatisch akkoord met deze regels en geeft u aan deze gelezen en begrepen te hebben.

Met klachten en/of problemen kunt u terecht bij Sabrine of Joze.


In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist Blije4voeters. Beroep daarop is
niet mogelijk!

Op en rond het trainingsveld meetrainen is helaas niet mogelijk indien uw hond:
* diarree heeft en/of overgeeft

* hoest
* mank loopt
* niet is ingeënt of getiterd, of de bij zijn leeftijd behorende enting/titering niet heeft gehad
* hoog drachtig of lacterend is
Heeft uw hond één van de bovenstaande klachten dan is ook een bezoek aan uw dierenarts
zeer aan te raden!

Loopse teven kunnen alleen in overleg met de instructeur deelnemen aan de les.
 

Het trainingsmateriaal is niet om te spelen, kapot gebeten materiaal wordt in rekening
gebracht. Gebruik van lesmateriaal gebeurt onder toezicht van onze instructeurs, eigen
inzicht in wat uw hond kan of durft is een vereiste, u kent uw hond het beste.
Trainingsmateriaal dat op het terrein opgesteld staat mag niet gebruikt worden zonder
toestemming van de instructeur.

 

De hond dient gechipt te zijn, en correct geregistreerd.

Betaling en annulering van lessen.
Betaling dient plaats te vinden bij aanvang van ieder nieuwe cursus.
Bij annulering van een les door Blije4voeters verschuiven de lessen of bij uitzondering wordt
deze op een ander tijdstip ingehaald.

 

Alle trainingen worden buiten gegeven. Wanneer bij training de les door extreme
weersomstandigheden niet door kan gaan wordt deze afgelast. Dit wordt uiterlijk 1 uur voor
aanvang van de eerste les gemeld via een WhatsApp. Het blijft wel de verantwoording van
de cursist zich hiervan op de hoogte te stellen

 

Het niet volgen van de cursus of een deel daarvan is geen reden voor restitutie van
cursusgeld. Ziekte, ongeval, verandering van baan e.d. van de baas of van de hond zijn
uiteraard risico’s die bij de baas thuishoren en niet bij Blije4voeters. In overleg kan gekeken
worden of de lessen kunnen worden ingehaald in een andere groep, dit kan echter niet
worden gegarandeerd.

 

Ruw optreden tegen uw hond (verbaal geweld, slaan, schoppen etc.) is niet toegestaan en
hierdoor vervallen al u rechten op verdere deelname aan uw cursus.
Er wordt geen cursusgeld gerestitueerd, met uitzondering van overlijden van de hond. Uw
plek is immers gereserveerd!

 

Aansprakelijkheid
Deelname aan onze cursus(sen) is geheel voor eigen risico. De cursist is aansprakelijk voor
alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt. Wij adviseren dan ook om een goede
w.a.verzekering af te sluiten.
Blije4voeters stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, ongevallen, etc.,
zowel op als buiten het trainingsveld. Tevens is Blije4voeters niet aansprakelijk voor
ongevallen met de hond en/of honden onderling. Schade kan nooit verhaald worden op de
instructeur en/of Blije4voeters.

 

Iedereen wordt geacht onze huisregels te kennen. Het niet naleven van onze huisregels kan
leiden tot het eenzijdig door Blije4voeters beëindigen van de cursus zonder restitutie van
het cursusgeld.


Wij wensen u een fijne cursus, mocht er onverhoopt toch iets niet naar uw zin zijn, schroom
niet maar spreek ons er op aan, feedback is erg belangrijk.

Hondenschool Blije4voeters juni 2022

bottom of page