Huisregels Blije4voeters

 

Blije4voeters traint beloningsgericht.

 • Uw hond draagt uitsluitend een gewone halsband of tuigje in combinatie met een normale lijn (dus GEEN flexlijn). Andere trainingsmiddelen is in overleg met de instructeur.

 • U brengt elke les een speeltje en voer/beloningen mee.

 • Voorkom agressie en laat de honden niet zomaar aangelijnd snuffelen en spelen met elkaar.

 • Indien u klachten en/of problemen ervaart, maak dit bespreekbaar met uw instructeur.

 • Roken en gebruik mobiele telefoons zijn niet toegestaan tijdens de les.

 • Wanneer u een inschrijfformulier heeft ingevuld en/of cursusgeld heeft betaald gaat u automatisch akkoord met de huisregels en geeft daarbij aan deze gelezen en begrepen te hebben.

 • Parkeren is uitsluitend toegestaan op de uitrit richting parallelweg en aansluiten zodat men niet voor overlast zorgt aan derden.

 • In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist Blije4voeters. Beroep daarop is niet mogelijk!

 • Meetrainen is helaas niet mogelijk indien uw hond:

       * diarree heeft en/of overgeeft

       * hoest

       * mank loopt

       * niet is ingeënt of getiterd, of de bij zijn leeftijd behorende enting/titering niet heeft    gehad

       * hoog drachtig of lacterend is

       Heeft uw hond één van de bovenstaande klachten dan is ook een bezoek aan uw dierenarts           zeer aan te raden! Loopse teven kunnen alleen in overleg met de instructeur deelnemen aan         de les.

 • Laat de hond vóór de training goed uit. Mocht er ondanks dat toch een ongelukje gebeuren, dan dient men dit zelf op te ruimen in de daarvoor bestemde bakken. Zorg ervoor dat u poepzakjes bij u heeft.

       Zorg ervoor dat uw hond niet onnodig op het veld en tegen voorwerpen aan plast. Dit geldt             ook rondom het trainingsveld, verhard terrein en de hekken van de uitrit! Langs de                         parallelweg kan er evt. nog uitgelaten worden.

 • Gebruik van lesmateriaal gebeurt onder toezicht van onze instructeurs, eigen inzicht in wat uw hond kan of durft is een vereiste, u kent uw hond het beste.

 • Trainingsmateriaal dat op het terrein opgesteld staat mag niet gebruikt worden zonder toestemming van de instructeur.

 • De hond dient gechipt te zijn, en correct geregistreerd.

 • Een enkele keer worden er foto's gemaakt ter behoeve van onze website en facebookpagina, indien u niet wenst dat u daarop staat dient u dit kenbaar te maken.

 

Betaling en annulering van lessen

 • Betaling dient plaats te vinden vóór aanvang van ieder nieuwe cursus.

 • Bij annulering van een les door de cursist, zal de groepsles gewoon plaats vinden met de overgebleven cursisten. Inhalen is alleen mogelijk als qua niveau een vergelijkbare groep op een ander tijdstip traint. Indien de cursist op de vervangende datum/tijdstip niet kan, zal deze vervangende les komen te vervallen.

 • Bij annulering van een les door Blije4voeters verschuiven de lessen of bij uitzondering wordt deze op een ander tijdstip ingehaald. Hierdoor krijgt u toch het aantal lessen waarvoor u betaald heeft.

 • Alle trainingen worden buiten gegeven. Wanneer bij training de les door extreme weersomstandigheden niet door kan gaan wordt deze afgelast. Dit wordt uiterlijk 1 uur voor aanvang van de eerste les gemeld via een WhatsApp. Het blijft wel de verantwoording van de cursist zich hiervan op de hoogte te stellen. Indien het tijdens de les gaat onweren wordt de les afgebroken i.v.m de veiligheid van mens en dier, men is dan toch het volledige lesgeld verschuldigd, tenzij anders wordt beslist. In geval van een puppyles kan er beslist worden om er een indoor les van te maken.

 • Het niet volgen van de cursus of een deel daarvan is geen reden voor restitutie van cursusgeld. Ziekte, ongeval, verandering van baan e.d. van de baas of van de hond zijn uiteraard risico’s die bij de baas thuishoren en niet bij Blije4voeters. In overleg kan gekeken worden of de lessen kunnen worden ingehaald in een andere groep, dit kan echter niet worden gegarandeerd.

 • Indien u niet kunt deelnemen aan een van de lessen, verwachten wij van u een afmelding. Afmeldingen graag zo vroeg mogelijk.

 • Ruw optreden tegen uw hond (verbaal geweld, slaan, schoppen etc.) is niet toegestaan en hierdoor vervallen al u rechten op verdere deelname aan uw cursus. 

 • Cursusgelden zijn ten alle tijden onder voorbehoud.

 • Er wordt geen cursusgeld gerestitueerd, met uitzondering van overlijden van de hond. Uw plek is immers gereserveerd!

 

Aansprakelijkheid

 • Deelname aan onze cursus(sen) is geheel voor eigen risico. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt. Wij adviseren dan ook om een goede w.a.verzekering af te sluiten.

 • Blije4voeters stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, ongevallen, etc., zowel op als buiten het trainingsveld. Tevens is Blije4voeters niet aansprakelijk voor ongevallen met de hond en/of honden onderling. Schade kan nooit verhaald worden op de instructeur en/of Blije4voeters.

 • Iedereen wordt geacht onze huisregels te kennen. Het niet naleven van onze huisregels kan leiden tot het eenzijdig door Blije4voeters  beëindigen van de cursus zonder restitutie van het cursusgeld.

 • Wij wensen u een fijne cursus, mocht er onverhoopt toch iets niet naar uw zin zijn, schroom niet maar spreek ons er op aan, feedback is erg belangrijk.

 

 

Hondenschool Blije4voeters

Juni 2020

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com