Huisregels Blije4voeters
December 2020


Blije4voeters traint beloningsgericht.
Bij de door onze hondenschool gebruikte methoden draagt uw hond uitsluitend een gewone
halsband of tuigje in combinatie met een normale lijn (dus GEEN flexlijn). Daarnaast
verwachten we van u dat u bij elke les een speeltje (zonder piep) en voer/beloningen
meebrengt.
Andere trainingsmiddelen is in overleg met de instructie.


Voorkom agressie en laat de honden niet zomaar aangelijnd snuffelen en spelen met elkaar.
Met klachten en/of problemen kunt u terecht bij een van de instructeurs 
Marinka
of Joze.


Op het trainingsveld en tijdens de trainingen dient er niet gerookt te worden, mobiele
telefoons s.v.p. tijdens de lessen zacht zetten of uitschakelen.


Laat de hond vóór de training goed uit. Mocht er ondanks dat toch een ongelukje gebeuren,
dan dient men dit zelf op te ruimen in de daarvoor bestemde bakken. Zorg ervoor dat u
poepzakjes bij u heeft.

Laat honden niet onnodig op het veld en tegen voorwerpen aan plassen! Dit geldt ook rondom het trainingsveld ,verhard terrein en de hekken van de uitrit!
Langs de parallelweg kunt u uw hond uitlaten.


Wanneer u een inschrijfformulier heeft ingevuld en/of cursusgeld heeft betaald gaat u
automatisch akkoord met de huisregels en geeft daarbij aan deze gelezen en begrepen te
hebben.


Parkeren is uitsluitend toegestaan op de uitrit richting parallelweg en aansluiten zodat men
niet voor overlast zorgt aan derden.


In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist Blije4voeters. Beroep daarop is
niet mogelijk!

Op en rond het trainingsveld
meetrainen is helaas niet mogelijk indien uw hond:
* diarree heeft en/of overgeeft

* hoest
* mank loopt
* niet is ingeënt of getiterd, of de bij zijn leeftijd behorende enting/titering niet heeft gehad
* hoog drachtig of lacterend is
Heeft uw hond één van de bovenstaande klachten dan is ook een bezoek aan uw dierenarts
zeer aan te raden!

Loopse teven kunnen alleen in overleg met de instructeur deelnemen aan
de les.

 

Het trainingsmateriaal is niet om te spelen, kapot gebeten materiaal wordt in rekening
gebracht. Gebruik van lesmateriaal gebeurt onder toezicht van onze instructeurs, eigen
inzicht in wat uw hond kan of durft is een vereiste, u kent uw hond het beste.
Trainingsmateriaal dat op het terrein opgesteld staat mag niet gebruikt worden zonder
toestemming van de instructeur.

 

De hond dient gechipt te zijn, en correct geregistreerd.

Betaling en annulering van lessen
Betaling dient plaats te vinden bij aanvang van ieder nieuwe cursus.
Bij annulering van een les door Blije4voeters verschuiven de lessen of bij uitzondering wordt
deze op een ander tijdstip ingehaald

 

Alle trainingen worden buiten gegeven. Wanneer bij training de les door extreme
weersomstandigheden niet door kan gaan wordt deze afgelast. Dit wordt uiterlijk 1 uur voor
aanvang van de eerste les gemeld via een WhatsApp. Het blijft wel de verantwoording van
de cursist zich hiervan op de hoogte te stellen

 

Het niet volgen van de cursus of een deel daarvan is geen reden voor restitutie van
cursusgeld. Ziekte, ongeval, verandering van baan e.d. van de baas of van de hond zijn
uiteraard risico’s die bij de baas thuishoren en niet bij Blije4voeters. In overleg kan gekeken
worden of de lessen kunnen worden ingehaald in een andere groep, dit kan echter niet
worden gegarandeerd.
Indien u niet kunt deelnemen aan een van de lessen, verwachten wij van u een afmelding.
Afmeldingen graag zo vroeg mogelijk.

 

Ruw optreden tegen uw hond (verbaal geweld, slaan, schoppen etc.) is niet toegestaan en
hierdoor vervallen al u rechten op verdere deelname aan uw cursus.
Er wordt geen cursusgeld gerestitueerd, met uitzondering van overlijden van de hond. Uw
plek is immers gereserveerd!

 

Aansprakelijkheid
Deelname aan onze cursus(sen) is geheel voor eigen risico. De cursist is aansprakelijk voor
alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt. Wij adviseren dan ook om een goede
w.a.verzekering af te sluiten.
Blije4voeters stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, ongevallen, etc.,
zowel op als buiten het trainingsveld. Tevens is Blije4voeters niet aansprakelijk voor
ongevallen met de hond en/of honden onderling. Schade kan nooit verhaald worden op de
instructeur en/of Blije4voeters.

 

Iedereen wordt geacht onze huisregels te kennen. Het niet naleven van onze huisregels kan
leiden tot het eenzijdig door Blije4voeters beëindigen van de cursus zonder restitutie van
het cursusgeld.


Wij wensen u een fijne cursus, mocht er onverhoopt toch iets niet naar uw zin zijn, schroom
niet maar spreek ons er op aan, feedback is erg belangrijk.

Hondenschool Blije4voeters dec. 2020